Usługi tartaczne od a do z

Usługi tartaczne od a do z

Do usług tartacznych kwalifikuje się dużo działań, które mają na celu przygotowanie surowca drewnianego do użycia. To w jakie działania drewno będzie przechodzić uzależnione jest od jego przeznaczenia. Z tego względu klient, chcący dokonać nabytku drewna, musi posiadać wiedzę do czego będzie ono przeznaczone i jak winno być przygotowane. Pierwszym krokiem jest selekcja gatunku drewna….