Usługi tartaczne od a do z

Do usług tartacznych kwalifikuje się dużo działań, które mają na celu przygotowanie surowca drewnianego do użycia. To w jakie działania drewno będzie przechodzić uzależnione jest od jego przeznaczenia. Z tego względu klient, chcący dokonać nabytku drewna, musi posiadać wiedzę do czego będzie ono przeznaczone i jak winno być przygotowane.
Pierwszym krokiem jest selekcja gatunku drewna. Jest ich dostępnych bardzo wiele. Na ogół wykorzystywany jest dąb. Poza nim nierzadko wybierane są: akacja, buk, a także co niemiara innych. Wszystko uzależnione jest oczywiście od cech charakterystycznych poszczególnych gatunków. Bardzo trwały dąb nadaje się idealnie do budowy budynków oraz kładzenia posadzek. Jest natomiast stosunkowo kosztowny. Z kolei akacja wykorzystywana jest chętnie do produkowania mebli.
tartaki udostępniają pełną pulę usług przygotowujących drewno do użycia. Pierwszą z nich jest suszenie surowca. Nabywca ma możliwość oczywiście kupić drewno mokre. Pozbycie się wilgoci z takiego drewna trwa, w zależności od rodzaju drewna, nawet w okolicach roku. Suszenie w tartakach przeprowadza się w komorach (w temperaturze dochodzącej do 750C) lub naturalnie.
Usługi tartaczne to przede wszystkim tarcie drzewa na tarcicę. Tę z kolei transformuje się na różnego gatunku części drewniane. Należą do nich: drewno budownicze (więźby dachowe, łaty, deski), części mebli, trociny i obrzynki, drewno do palenia. Tartaki wykonują również usługę przecinania drewna na wymiar wybrany przez kupującego.

W tartakach dokonuje się przecinania drewna bez obrzynania, czyli przez obrobienie tylko dwóch stron oraz z obrzynaniem, a więc obrabiając wszystkie cztery strony deski. Następną usługą jest rzeźbienie drewna, czyli jego polerowanie. Tartaki udostępniają także możliwość frezowania, ryflowania, pozbycia się wrębów lub nawiercania dziur i wiele innych. Oznacza to, że można otrzymać produkt przygotowany według swojego uznania, gotowy do bezpośredniego wykorzystania.
Inną opcją jest tartak przewoźny, czyli wypożyczenie z zakładu urządzenia do obrabiania drewna, jakie możemy użyć według swoich potrzeb.

Comments are closed.